В какви случаи трябва да кандидатствате за кредит?

За едно разрастващо се МСП поддържането на подходящ контрол върху дълга намалява риска от неизпълнение на кредитори, доставчици и клиенти, като гарантира, че бизнесът работи ефективно. Докато някои собственици на бизнес се гордеят, че никога не им се е налагало да вземат заеми, този подход не винаги е реалистичен.

За да постигнат растеж и да направят скок към международния пазар, МСП (малки и средни предприятия) трябва да имат капиталови вноски. За да получат тази подкрепа, те могат да прибягнат например до банкови заеми, кредитни линии или финансиране чрез доставчици. Но много собственици на МСП питат кога дългът може да се счита за прекомерен?

В какви случаи трябва да вземете заем?

Има няколко ситуации, в които си струва да вземете назаем. Например, може да е подходящо да се подобри или защити паричният поток, както и да се финансира растеж или разширяване.

-Увеличаване на оборотния капитал: когато едно МСП трябва да увеличи броя на служителите или скоростта на производство на стоки в резултат на разширяване на бизнеса си на нови пазари. Или просто чрез увеличаване на капацитета, за да отговорите на нарастващото търсене на вашия продукт или услуга.

-Закупуване на вложения капитал: Може да се наложи компания да финансира закупуването на ново оборудване, за да навлезе на нови пазари или да увеличи производството. Обикновено този тип инвестиции се правят с дългосрочен хоризонт.

-Изградете кредитна история: Ако дадена фирма не е взимала заеми преди, правенето на това за първи път може да им помогне да развият добра история на изплащане, което да ги улесни при вземането на заеми в бъдеще. Добрата история на плащанията ще ви позволи да получите повече възможности за финансиране и по-добри условия.

Краткосрочно или дългосрочно?

Важно е не само да сте сигурни в причините, поради които ще кандидатствате за кредит, но е необходимо и да сте добре информирани какъв вид кредит е подходящ. Например вземането на краткосрочно финансиране, когато това, което се търси, е дългосрочно, може да създаде сериозни финансови проблеми, като например да бъдете принудени да продадете част от бизнеса, за да изпълните плащанията.

Препоръчително е да се използват краткосрочни заеми за краткосрочни нужди. Това ще избегне ненужните по-високи лихвени плащания и по-рестриктивните условия, които обикновено налагат дългосрочните заеми. Например: ако едно МСП претърпи бърз и временен ръст на продажбите, като например сезонни увеличения на търсенето, краткосрочният заем може да помогне за справяне с тази сезонна ситуация. Това дава възможност за поемане на цялото търсене и достъп до допълнителни приходи.

Източник: КРЕДИТИ 24 – Всички кредити на едно място

 

Ако Ви е харесала публикацията, моля споделете я и оставете коментар или се запишете за нашия RSS feed за да получавате винаги полезна информация от света на SEO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *