Договор за складове под наем – сигурност за ползването им


Складове под наем са все по-търсената услуга в резултат на развиващата се търговия. Складовете са необходими и на производствените предприятия както за съхраняване на суровините, така и за готовата продукция. Взаимоотношенията между наемател и собственик на складовите помещения се уреждат на базата на сключения между тях договор. В договора се посочват правата и задълженията на всяка една от страните. Трябва да бъде направено и пълно описание на помещенията и адреса, на който се намират. Предлаганите помещения трябва да са готови за ползване или ако предстои ремонт да се отрази за чия сметка ще бъде.

Непрекъснато се повишават изискванията към складовете под наем. При наемането им се обръща внимание преди всичко на месторазположението им. За предпочитане са тези, които се намират в близост до автомагистрала, железопътен транспорт, пристанище. Изградената инфраструктура е за предпочитане. Осигуреният паркинг към складовете да бъде достатъчно голям за да се създадат нормални условия за движенията на транспортните средства за товарене и разтоварване на стоки и суровина.

За определяне на стоково-транспортния поток се анализират редица показатели – площ и вместимост на складовата зона, площ на административно-битовите помещения, паркинг. Всичко това има значение за правилния избор на складове под наем от голямото разнообразие, което се предлага.

Договорът трябва да бъде подписан своевременно, защото може да се окаже, че помещенията, наети без договор следва да бъдат освободени. В този случай наемателят е направил значителни разходи за реклама на местоположението си, които остават за негова сметка. При отдаване на складовете без договор е възможно и наемателят да напусне помещенията без да заплати дължимите средства. Ето защо подписаният договор е сигурност и за двете страни – наемател и наемодател.

Задълженията на собственика са да предостави помещенията в посочения в договора вид, да осигури охрана и противопожарна сигурност. Разбира се, изискванията към складовете под наем са много и различни. Те се определят от изискванията на съхраняваните стоки и продукция. В зависимост от това в тях трябва да се поддържа различен температурен режим и влажност на въздуха. В договора за складове под наем е задължително да се посочи наема, срока на плащане и начин на внасянето му.

Ако Ви е харесала публикацията, моля споделете я и оставете коментар или се запишете за нашия RSS feed за да получавате винаги полезна информация от света на SEO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *