За всички е важен домоуправителя в кооперацията


За да се спазва закона за етажната собственост и да се поддържат нормални отношения в кооперацията е от значение какъв домоуправител са избрали собственици на жилища в съответната сграда. Изборът се прави на общо събрание на собствениците и кандидатурата, събрала най-много гласове се приема от всички.

Задълженията на домоуправителя са много и за да се изпълняват както трябва е необходимо да се отделя много време за реализацията им. Това е и една от причините да няма какдидати за тази длъжност. Освен това трябва много добре да се познава закона за общата собственост и умело да се прилага. Непрекъснато трябва да се плащат всички общи сметки за ток, вода, асансьор, чистач. За целта е наложително да се внасят всички месечни вноски от всеки собственик за да се плащат сметките. Това често е проблем, защото някои собственици не внасят дължимите суми и се създават допълнителни затруднения.

Непрекъснато се налага да се правят някакви ремонти, за да се поддържа входа в добро състояние. Повече проблеми има, естествено, в старите жилищни сгради. При тях на дневен план е смяната на щрангове, да се постави нова дограма на входа, да се провери и ремонтира покрива. За всичко това домоуправителят прави предложения пред общото събрание на собствениците и взаимно се вземат решения. За да се стигне все пак до някакъв ремонт е важно да се съберат нужните средства, защото общата собственост се поддържа от всички.

Наред с всички тези задължения домоуправителят разрешава възникнали междусъседски разправии, следи за спазване правилника за вътрешния ред. Поддържането на асансьора е много отговорно задължение, за което вашия управител трябва да е във връзка с фирмата, отговорна за изправността му. Домовата книга се води от него, както и всички приходни и разходни документи.

Много често във входа не може да се намери човек, който е готов да си губи времето за решаване на общи проблеми. Наред с другите негативни отношения – не внасяне на дължимите суми, не спазване на вътрешния ред, изборът на домоуправиел става все по-труден. Тези обстоятелства породиха нова професия на пазара на труда – ппрофесионален домоуправител. Този професионалист има едно единствено задължение – да работи за вашето добро и нормално съжителстване във входа.

Ако Ви е харесала публикацията, моля споделете я и оставете коментар или се запишете за нашия RSS feed за да получавате винаги полезна информация от света на SEO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *