Маркетинговите проучвания и тяхната необходимост

маркетинг
маркетинг

Маркетинговите проучвания са поредица от процеси, които свързват производителя, търговеца и крайният потребител. Информацията получена от това проучване се използва за идентифициране и определяне на маркетинговите възможности, техните рискове и ползи. Процесът на маркетинговото проучване е системно събиране и селекциониране на качествени и количествени данни с цел анализ на маркетинговите възможности да определена стока или услуга. Идеята е да се проучи и оцени промяната на пазарната ситуация и нейното влияние върху поведението на клиентите.

Работата на маркетинговото проучване е да осигури точна, надеждна и актуална информация относно конкурентно – пазарната среда.

Изискаваният и сериозността на проучването налагат използването на точни емпирични данни, които не лежат на догадки, инстинкти и интуиция.
Решенията, от които зависят икономическата политиката, която трябва да се води във фирмата през следващите години се вземат на базата на управляемите маркетингови променливи на конкретния продукт – ценообразуване, реклама и дистрибуция.

Маркетинговото проучване на пазара е от изключителна важност, защото това е широкообхватен спектър, който разглежда аспектите на бизнес средата. Изучават се въпросите относно конкуренцията, пазарната структура, правителствените регулации, икономическите тенденции, технологичния напредък и други.
За изследванията на продукта също е необходимо да се използват маркетинговото проучване. Възможно ли е със съвременната технология да се произведе бъдещия продукт и възможностите от използването на бъдещите иновации в сферата на технологиите.

Друга форма на маркетинговото проучване и рекламното изследване. Това е специална форма на проучване, което се провежда с цел подобряване ефективността на рекламата. Предварителното тестване на потребителското прогнозиране в пазара и начинът за реализирането да определена реклама преди нейното масово излъчване.

Видовете маркетингови проучвания използват множество източници на информация, но най – често използваните могат да се класифицират проучвателни маркетингови изследвания. Тези изследвания се извършват чрез интервюта, анализ на отделни индивиди поставени в пазарна обстановка. Анализ на Макро и Микро икономическите данни (пример като търсене и предлагане, брутен вътрешен продукт, икономически растеж, стабилност на пазара и други).

Ако Ви е харесала публикацията, моля споделете я и оставете коментар или се запишете за нашия RSS feed за да получавате винаги полезна информация от света на SEO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *