Финансиране от Европейския съюз

Европейско финансиране
Европейско финансиране

Европейският съюз предоставя безвъзмездно финансиране по европейски програми и проекти в дадени области, като:

  • Образование;
  • Здраве;
  • Защита на потребителите;
  • Опазване на околната среда;
  • Хуманитарна помощ.

Контролът по европейските програми за безвъзмездно финансиране се извършва по строги правила, които са свързани с управлението на финансите. Всичко трябва да се случва прозрачно и отчетно.

Финансирането, което се извършва от Европейския съюз е сложен процес, поради различните видове проекти и програми, които са заложени в отделните подразпределения и управлявани от различни органи. Над 76% от финансите на Европейския съюз се управляват от държавите-членки. Тук са включени структурните фондове, за които обяснихме в една от другите ни статии. Социалните, образователни и културни програми, както и развитието на селското стопанство също са включени.

Видове финансиране

Европейски програми за безвъзмездно финансиране – тук влизат специфични проекти, които са били обявени чрез публична покана. Финансирането е поделено между Европейския съюз и други източници;
Договори за обществени поръчки – те са за услуги, стоки или дейности, които са свързани с институциите и програмирането на Европейския съюз. Поръчките се предоставят на участниците чрез покана за участие в търг. Областите, които са включени са: проучвания, работно обучение, консултантски услуги, организиране на конференции, закупуване на технологично обурудване и др.

Двадесет и осем на брой комисари на Европейския съюз отговаря за правилното изразходване на средствата. Националните правителства на държавите-членки са отговори за извършените проверки и одити.

Европейските програми за безвъзмездно финансиране оказват директна финансова помощ, а останалите видове финансиране се предоставят, чрез отделни проекти.

Младите хора има възможност да участват по два вида европейски програми за безвъзмездно финансиране. Те са:

  1. Програма за учене през целия живот – подобна програма е „Еразъм” за студенти или помощ за ученици, които имат проблеми със завършването си на средното образование;
  2. Програма „Младежта в действие” – съфинансиране на проекти, насърчаващи младежкото гражданското общество да взема участие в различните културни и местни инициативи.
Ако Ви е харесала публикацията, моля споделете я и оставете коментар или се запишете за нашия RSS feed за да получавате винаги полезна информация от света на SEO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *